Hjem

SAVNs telefonrådgivere 28 80 60 00

VI STØTTER OG RÅDGIVER

BØRN OG PÅRØRENDE TIL INDSATTE

Ring til vores familierådgivere og få en snak om din situation.

 

 

 

UNG

 

 

BARN

 

 

Udover vores primære arbejde med at støtte pårørende gennem et familiemedlems afsoning, arbejder SAVN langsigtet på at forbedre pårørendes vilkår.

Her er nogle af de tiltag, som SAVN har været med til og arbejder på:

 


INTERESSEVARETAGELSE &

SAMARBEJDSPROJEKTER


FÆDREGRUPPER FÆNGSLER

Flere af SAVNs familierådgivere arbejder ligeledes som rådgivere i nyoprettede fædregrupper i fængsler. Her kan de viderebringe viden om børn påvirkning af en forælders afsoning videre til fædrene.

BØRNEANSVARLIGE FÆNGSLER

SAVN har været med til at sikre, at der siden 2013 har været børneansvarlige i alle fængsler og arresthuse. Børneansvarlige skal sikre, at barnets perspektiv bliver vægtet i fængslets hverdag.

BØRNEPERSPEKTIV FODLÆNKEAFSONING

I 2017 afholdt SAVN foredrag for Kriminalforsorgens kontorer for fodlænkeafsoning om børns påvirkning af afsoningsformen, som ofte negligeres.


SKOLESAMARBEJDE FOREDRAG

SAVN er løbende i kontakt med skoler og skal deltage i Haderslev kommunes AKT-træf i efteråret 2018.

KONTAKTOPLYSNINGER


SAVNs telefonrådgivere:

28 80 60 00


Mail: kontakt@savn.dk

Postadresse:

Østergårds Mølle 6

6100 Haderslev


CVR: 29086141DONATIONHvis du personligt eller din fond ønsker at lave en donation, kan I gøre det hertil:


Reg.num: 9570

Konto.num: 0012632576