Voksen

VOKSEN

PÅRØRENDE TIL EN INDSAT

DIN NYE SITUATION

Voksne pårørende til indsatte efterlades typisk med både praktiske og i særdeleshed følelsesmæssige udfordringer, som kan virke uoverskuelige.

 

I nogle tilfælde bliver den indsatte med ét revet bort fra familien, og  pludseligt skal man vænne sig til en situation, hvor savn, frustration, sorg, afmagt og måske vrede fylder i hverdagen.

 

Hvis det er en partner eller en ægtefælle, er der nu kun én til at betale udgifter, som der før var to til.

 

Hvis det er forælderen til ens barn, har man hermed fået den svære rolle at hjælpe sit barn bedst muligt gennem den anden forælders afsoning.

 

Hvis man selv er forælderen til den indsatte, kan man blive naget af det spidende spørgsmål; har jeg gjort det godt nok?

 

Derudover oplever nogle pårørende desværre, at det er et tabu at være pårørende til en frihedsberøvet.

 

DU BEHØVER IKKE VÆRE ALENE MED DET

Det er ganske naturligt, at det ofte er svært at håndtere både egne følelser, sine børns følelser og frustrationer, nye praktiske vanskeligheder og hverdagens rytmer på en gang.

 

I SAVN tager vi udgangspunkt i din familie. Vi støtter og rådgiver, så jeres hverdag kan blive lidt nemmere.

 

Vi har en stor, generel viden om håndtering af følelsesmæssige og praktiske udfordringer. Derudover har vi forståelse for børns behov under en forælders indsættelse. Den viden deler vi gerne med dig og din familie.

 

Hvis du har spørgsmål af økonomisk art eller til, hvordan du kan bruge det offentlige system, kan vi også hjælpe dig videre til de rette instanser.

 

Vi møder altid dig og din familie ligeværdigt og empatisk!

 

TELEFONRÅDGIVNING

 

Hold endelig ikke tilbage for at ringe!

 

Brug telefonrådgivningen til at lette dit hoved, få råd til en konkret situation (hvordan fortæller man om fængslingen i barnets skole mv.), eller til at høre mere om SAVN.

 

SAVNs familierådgiver, Dorte Sjögren, er i den anden ende, og de vil meget gerne høre om din situation og rådgive.

 

Du kan ringe i hverdage mellem 09-18:

28 80 60 00

WEEKENDOPHOLD


Weekendophold hos SAVN er en unik mulighed, for at du og din familie kan møde andre pårørende og få professionel støtte.


Familierådgiverne snakker med jer gruppevist: voksengruppe, børnegruppe og kort familievist. Samtalerne kan hjælpe dig, med at få styr på tankerne, blive bedre til at støtte dit barn, og lave positive forandringer i din hverdag.


Der er plads til afslapning og hygge og gode muligheder for at snakke om løst og fast med andre voksne, og om hvordan de klarer hverdagen.


Skriv til kontakt@savn.dk for tilmelding.


TYPISKE SPØRGSMÅL

OG SVAR

Vi har her samlet nogle praktiske spørgsmål, som man som pårørende kan have til selve afsoningen og den ændrede hverdag. Vi håber, at det kan give lidt klarhed.

Hvis du har andre spørgsmål, så tag endelig kontakt.

 

Du kan her læse den gældende lovgivning for besøg i fængsler og arrester

og her lovgivningen for telefonering.

 

AFSONINGSSTED


Kan man søge om at afsone ud fra nærhedsprincippet?


Ja det kan man godt. Se bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. §23


BOLIG


Hvor lang tid kan man få tilskud til sin husleje, når man afsoner?


Op til 6 mdr. så skal kommunen vurdere om der kan gives yderligt tilskud.


TRANSPORT


Kan man ansøge om godtgørelse af transport til samvær med sine børn når man afsoner/sidder i varetægt?


Ja, ud fra Loven om aktiv socialpolitik Kap. 10 § 83


Kan den indsatte søge om transportgodtgørelse fra de enkelte fængsler?


Dette er individuelt og op til det enkelte fængsel at vurdere.


Er der mulighed for udvidet besøgstid hvis man kommer langvejs fra?


Dette er også op til det enkelte fængsel at vurdere og give tilladelse til.

BØRNEPENGE


Har man ret til børnepenge fra den indsatte mens vedkommende afsoner eller sidder i varetægt?


Ja. Den kommune man er bosiddende i skal udbetale beløbet under forløbet.


Kan den indsatte søge om eftergivelse af sin gæld til børnepenge, når vedkommende er færdig med sin afsoning?


Der er lige kommet nye regler inden for dette område, svar kommer senere.


Hvornår kan den pårørende forældre søge på lige fod som enlige forsørgere, om ekstra børnepenge og forhøjet boligsikring og betaling af daginstitution?


Efter 3 mdr. Ansøgningerne vurderes ud fra husstandsindtægten.


FULDMAGT


Hvad skal der stå i en fuldmagt til kriminalforsorgen, når man søger om indsigt i ens pårørendes sag?


Den indsatte skal skrive en fuldmagt til kriminalforsorgen, hvor den indsatte giver vedkommende fuldmagt til at få aktindsigt i hans/hendes sag.KONTAKTOPLYSNINGER

 

SAVNs telefonnummer: 28 80 60 00

SAVNs mailadresse: kontakt@savn.dk

Sekretariatsleder: Elisabeth Toft Rasmussen


Kontakt til en familerådgiver: Dorte Sjögren 

 

CVR: 29086141                                              

Postadresse: Hejrevej 43, 2.sal,

2400 København NV.   

DONATION


Hvis du personligt eller din fond ønsker at lave en donation, kan I gøre det hertil:


Reg.num: 9570

Konto.num: 0012632576