Hjem

Ring til vores telefonrådgiver og få en snak om din nye situation.

Telefonen er åben i hverdage fra 09-18 bortset fra i uge 32, hvor vi er gået på ferie.

28 80 60 00

VI STØTTER OG RÅDGIVER

BØRN OG PÅRØRENDE TIL INDSATTE


INTERESSEVARETAGELSE &

SAMARBEJDSPROJEKTER


 

Udover vores primære arbejde med at støtte pårørende gennem et familiemedlems afsoning, arbejder SAVN langsigtet på at forbedre pårørendes vilkår.

Her er nogle af de tiltag, som SAVN har været med til og arbejder på:

 

FÆDREGRUPPER FÆNGSLER

Flere af SAVNs familierådgivere arbejder ligeledes som rådgivere i nyoprettede fædregrupper i fængsler. Her kan de viderebringe viden om børn påvirkning af en forælders afsoning videre til fædrene.

SKOLESAMARBEJDE FOREDRAG

SAVN er løbende i kontakt med skoler, børnehaver mv. og vejleder gerne fagpersonale. Kontakt os gerne for at høre nærmere.

BØRNEPERSPEKTIV FODLÆNKEAFSONING

I 2017 afholdt SAVN foredrag for Kriminalforsorgens kontorer for fodlænkeafsoning om børns påvirkning af afsoningsformen, som ofte negligeres.


CAFE EXIT BIDRAG

SAVN har fået mulighed for at give alle deltagere på vores ophold i 2018 en julegave gennem en flot donation fra Cafe Exit. Det er vi meget glade for! Foreningen hjælper indsatte og tidligere indsatte med at komme videre efter strafafsoning. 

BØRNEANSVARLIGE FÆNGSLER

SAVN har været med til at sikre, at der siden 2013 har været børneansvarlige i alle fængsler og arresthuse. Børneansvarlige skal sikre, at barnets perspektiv bliver vægtet i fængslets hverdag.

KONTAKTOPLYSNINGER

 

SAVNs telefonnummer: 28 80 60 00

SAVNs mailadresse: kontakt@savn.dk

Sekretariatsleder: Elisabeth Toft Rasmussen


Kontakt til en familerådgiver: Dorte Sjögren 

 

CVR: 29086141                                              

Postadresse: Hejrevej 43, 2.sal,

2400 København NV.   

DONATION


Hvis du personligt eller din fond ønsker at lave en donation, kan I gøre det hertil:


Reg.num: 9570

Konto.num: 0012632576