Hjem

VI STØTTER OG RÅDGIVER

BØRN OG PÅRØRENDE TIL INDSATTE

28 80 60 00

Ring til vores familierådgivere og få en snak om din situation.

Telefonen er åben i hverdage fra 09-18. 

VIGTIG INFORMATION OM CORONAVIRUS


Aflysning af weekendophold

 

På grund af coronakrisen er weekendopholdene i marts og april desværre blevet aflyst. Om der bliver et ophold i maj er stadig usikkert. Så snart vi ved mere, skriver vi til de af jer, som er tilmeldt maj-opholdet. I lyset af de manglende weekendophold, vil vi opfordre jer alle til at bruge vores dygtige telefonrådgiver Dorte Sjögren. I kan ringe til Dorte mellem 09.00 og 18.00 på tlf.: 28 79 60 00 eller skrive en SMS og aftale en tid. Det vil i denne periode også være muligt at få rådgivning i aftentimerne, når blot det er aftalt på forhånd.

 

Nye besøgsvilkår

 

For at begrænse risikoen for smittespredning har kriminalforsorgen ændret besøgsvilkårene. Det er ikke længere muligt at komme på besøg i fængsler, arrester og pensioner, og det er i meget få tilfælde muligt for indsatte at komme på udgang. Du kan læse mere her. I SAVN har vi stor forståelse for, hvor svært det må være ikke at kunne besøge jeres nære i denne svære tid. Vi håber på, at det snart bliver muligt at få kontakt på anden vis. Så snart vi ved noget, gør vi det synligt her på SAVNs hjemmeside.

 

UNG

 

 

BARN

 


VIL DU HJÆLPE OS MED AT FORBEDRE SAVNS TILBUD?


Vi har brug for dine erfaringer med at være pårørende til en indsat, så vi kan hjælpe dig og andre i en lignende situation.

 

Vi vil derfor bede dig om at svare på et kort spørgeskema, der tager cirka 10 minutter at udfylde. Spørgsmålene handler om, hvad du har eller har haft brug for som pårørende – det kunne være rådgivning, sparring, hjælp til det daglige eller andet. Vi spørger også til hvad SAVN eventuelt kunne hjælpe dig med. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt.


Du kan udfylde spørgeskemaet ved at klikke her


Undersøgelsen løber fra den 1. marts til den 15. april 2020.


På forhånd tak for hjælpen! 


 

Udover vores primære arbejde med at støtte pårørende gennem et familiemedlems afsoning, arbejder SAVN langsigtet på at forbedre pårørendes vilkår.

Her er nogle af de tiltag, som SAVN har været med til og arbejder på:

 


INTERESSEVARETAGELSE &

SAMARBEJDSPROJEKTER


CAFE EXIT BIDRAG

SAVN har fået mulighed for at give alle deltagere på vores ophold i 2018 en julegave gennem en flot donation fra Cafe Exit. Det er vi meget glade for! Foreningen hjælper indsatte og tidligere indsatte med at komme videre efter strafafsoning. 

BØRNEPERSPEKTIV FODLÆNKEAFSONING

I 2017 afholdt SAVN foredrag for Kriminalforsorgens kontorer for fodlænkeafsoning om børns påvirkning af afsoningsformen, som ofte negligeres.


BØRNEANSVARLIGE FÆNGSLER

SAVN har været med til at sikre, at der siden 2013 har været børneansvarlige i alle fængsler og arresthuse. Børneansvarlige skal sikre, at barnets perspektiv bliver vægtet i fængslets hverdag.

FÆDREGRUPPER FÆNGSLER

Flere af SAVNs familierådgivere arbejder ligeledes som rådgivere i nyoprettede fædregrupper i fængsler. Her kan de viderebringe viden om børn påvirkning af en forælders afsoning videre til fædrene.

SKOLESAMARBEJDE FOREDRAG

SAVN er løbende i kontakt med skoler, børnehaver mv. og vejleder gerne fagpersonale. Kontakt os gerne for at høre nærmere.

KONTAKTOPLYSNINGER

 

SAVNs telefonnummer: 28 80 60 00

SAVNs mailadresse: kontakt@savn.dk

Sekretariatsleder: Elisabeth Toft Rasmussen


Kontakt til en familerådgiver: Dorte Sjögren 

 

CVR: 29086141                                              

Postadresse: Hejrevej 43, 2.sal,

2400 København NV.   

DONATION


Hvis du personligt eller din fond ønsker at lave en donation, kan I gøre det hertil:


Reg.num: 9570

Konto.num: 0012632576